Szkoła Językowa Multi Kulti"
ul.Kościelna 14
55-330 Lutynia
tel. 663 - 93 - 01 - 53
szkolamultikulti@gmail.com

1. Kursanci są zapisywani na cały rok szkolny. W celu kontynuacji nauki w kolejnym roku, należy dokonać ponownego zapisu w terminie wyznaczonym przez szkołę . Rekrutacja odbywa się drogą telefoniczną bądź mailową.

2. Zapisanie się do Szkoły Językowej "Multi-Kulti" jest równoznaczne z udostępnieniem danych osobowych na potrzeby kontaktu z Kursantem (numer telefonu, adres oraz adres e-mail).

3. Zajęcia językowe prowadzone są w małych grupach, bądź indywidualnie, zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów SP, liceum a także dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania.

4. W zależności od poziomu i grupy wiekowej, godzina lekcyjna trwa 30, 45 lub 60 minut.

5. Nasi lektorzy odpowiadają za kursantów wyłącznie w trakcie zajęć.

6. Kursant zobowiązuje się do zakupu zaleconego podręcznika wskazanego przez nauczyciela "Multi-Kulti" obowiązującego na danym kursie.

7. W przypadku zajęć indywidualnych, należy poinformować sekretariat w godzinach jego pracy, o ewentualnych nieobecnościach najpóźniej dzień przed planowanymi zajęciami, w innym przypadku zajęcia trakuje się jako odbyte.

8. W przypadku Kursów 2 osobowych należy poinformować sekretariat w godzinach jego pracy, o ewentualnych nieobecnościach najpóźniej dzień przed planowanymi zajęciami, w innym przypadku zajęcia trakuje się jako odbyte.Jeżeli jeden z Kursantów zdecyduje się przyjść na zajęcia to naliczna jest opłata jak za zajęcia indywidualne.

9. W przypadku spóźnienia się Uczestnika kursu na zajęcia, lektorzy Szkoły Językowej "Multi-Kulti" zobowiązują się do 15-minutowego oczekiwania na Kursanta. Po tym czasie lekcję uznaje się za odbytą.

10. Odwołanie czterech zajęć z rzędu, skutkuje rozwiązaniem umowy z winy kursanta i naliczeniem opłaty administracyjnej za przedwczesne rozwiązanie umowy (50,00 PLN).

11. Kursant ma prawo do rezygnacji z kursu po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych do końca okresu rozliczeniowego wobec Szkoły Językowej "Multi-Kulti" i po uprzednim pisemnym poinformowaniu o rezygnacji z uczestnictwa. Wiąże się to dodatkowo z poniesieniem przez Kursanta kosztów operacyjnych w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za przedwczesne zerwanie umowy.

12. Bardzo prosimy rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach grupowych o informowanie, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, o odwoływaniu lekcji z powodu wycieczek szkolnych,wyjść do kina czy teatru, zielonych szkół itp., tak aby było możliwe zaplanowanie zajęć odróbkowych. W razie braku informacji, zajęcia trakuje się jako odbyte.

13. Szkoła Językowa "Multi-Kulti" zobowiązuje się do organizacji dodatkowych (nieodpłatnych) zajęć, które nie odbyły się z winy lektora.

14. W przypadku gdy w trakcie trwania kursu ilość osób w grupie zmieni się, Szkoła Językowa "Multi-Kulti" zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty za kurs dla pozostałych członków grupy, zgodnie z obowiązującym cennikiem od kolejnego okresu rozliczeniowego.

15. Szkoła zastrzega sobie prawo do usunięcia ze szkoły Kursantów, którzy:
  • swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają efektywne prowadzenie zajęć
  • naruszają dobra osobiste i godność innych osób
  • stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób
  • naruszają postanowienia niniejszego statutu
  • dokonają umyślnej dewastacji bazy materialnej szkoły lub własności innych słuchaczy
  • dokonają kradzieży mienia szkoły lub własności innych słuchaczy