Szkoła Językowa Multi Kulti"
ul.Kościelna 14
55-330 Lutynia
tel. 663 - 93 - 01 - 53
szkolamultikulti@gmail.com

METODA

Łatwość uczenia się języka jest sprawą bardzo indywidualną, i nie da się uznać jednej jedynej metody za stuprocentowo skuteczną. Z tego też powodu nasza szkoła językowa nie zdecydowała się na jedno wybrane podejście do nauczania. Nasi lektorzy są w stanie wykorzystywać techniki wywodzące się z różnych metod i przez to jak najlepiej przystosować się do potrzeb i problemów kursantów.

Oto metody, na których bazujemy:

Metoda komunikacyjna (the communicative approach) – to zdecydowanie najpopularniejsza dzisiaj metoda, do której przystosowana jest większość wydawanych współcześnie podręczników. Opiera się ona na założeniu, że język służy przede wszystkim komunikacji w określonych sytuacjach społecznych. Każda struktura gramatyczna lub grupa słówek ma więc służyć określonej funkcji, takiej np. jak opowiadanie o sobie, negocjowanie, proponowanie czegoś komuś, itd.
W tej metodzie używa się prawie wyłącznie języka docelowego, kursanci często proszeni są o odgrywanie scenek i dialogów, równie często używa się też autentycznych materiałów do słuchania i czytania (typu ulotki, scenki telewizyjne, oryginalne dialogi np. w okienku na poczcie). Stuprocentowa poprawność czy wymowa nie są tu tak ważne jak skuteczne porozumienie się.

Metoda bezpośrednia (the direct method) – w tym podejściu jeszcze większy nacisk kładzie się na zrozumienie języka docelowego, który jest jedynym dopuszczalnym w czasie zajęć; nauczyciel buduje zrozumienie nowych fraz za pomocą obrazków, gestów, mimiki, skojarzeń itp. Uczniowie podczas lekcji sami następnie używają nowopoznanych zwrotów we wzajemnej komunikacji. W tej metodzie minimalne znaczenie ma gramatyka; zakłada się, że uczeń sam zastosuje właściwą formę słysząc ją stosowaną w trakcie zajęć. Liczy się tu jednak swoboda wypowiedzi, słownictwo i wymowa.

Metoda kognitywna - zakłada się w niej, że skoro znając system swojego języka jesteśmy w stanie tworzyć nieskończoną ilość oryginalnych zdań, będziemy też mogli w sposób naturalny i twórczy konstruować własne wypowiedzi po poznaniu systemu języka obcego. Podejście to stawia głównie na gramatykę i rzeczywiście ułatwia jej zrozumienie, np. poprzez porównywanie struktur języka własnego i docelowego. Za normalne uznaje się tu też popełnianie przez ucznia błędów w trakcie nauki, jako że opanowanie systemu językowego zajmuje trochę czasu.

Metoda naturalna (the Natural Approach)– zakłada wyeliminowanie stresu i lęku przed popełnianiem błędów. Uczeń zaczyna od przyglądania się mimice, gestom rozmówcy, mówi dopiero gdy jest gotowy. Najważniejsze jest rozumienie ze słuchu. Metodę tę stosujemy w nauczaniu najmłodszych.

Metoda reagowania ciałem – oparta na założeniu, iż najlepszym sposobem na zapamiętywanie jest milczące przysłuchiwanie się. Uczniowie, po demonstracji nauczyciela, naśladują go poprzez ruch fizyczny. Metoda ta polega na aktywowaniu całego mózgu– lewej półkuli (język) i prawej (ruch fizyczny). Uczący się, zaczyna mówić, gdy jest gotowy. Metoda stosowana jest u nas w nauczaniu poleceń u najmłodszych.

Warto jednak pamiętać, że nie wymyślono jeszcze sposobu, który umożliwiałaby nauczenie się języka bez jakiegokolwiek wysiłku ze strony ucznia. Nauczyć się języka można dzięki każdej metodzie – jeżeli się tego po prostu bardzo chce.